Informace - ZKO Prachatice

Přejít na obsah

Informace

Informace
Datum poslední editace této stránky: 1.2.2019

Pro začínající s výcvikem

Pokud máte chuť a chcete přijít mezi nás, pak se určitě ptáte na spoustu věcí a určitě
kdy a jak se svým pejskem začít cvičit. Snad Vám na některé otázky odpoví následující odstavce.

Jak se cvičí na cvičáku

Kdy vůbec s výcvikem začít? V tomto případě platí: čím dříve, tím lépe! Když si odvezete svého psího miláčka od chovatele, jsou mu zhruba dva měsíce. Pokud má potřebná očkování, můžete vyrazit na cvičák.
Právě očkovací průkaz je pro Vás určitou vstupenkou k tomu, abyste mohli cvičit a pohybovat se mezi psy.
Je dobré, když si Vaše psí miminko nejprve prostory, kde se cvičí, tedy plac, očuchá. Zajisté Vám to poradí i každý zkušený výcvikář. Proto se s pejskem nejdřív po place projděte a nechte ho, ať všechno prozkoumá. Je také dobré nechat ho očuchat se s ostatními psy, ovšem za předpokladu, že jsou pod dohledem svého páníčka a tudíž Vašemu miláčkovi nic nehrozí, protože ne každý pes se rád kamarádí.
Pokud je váš pejsek na place už trošku zvyklý a má očuchané i psy, kteří budou cvičit s ním, nebrání Vám nic v tom, abyste se zařadili do skupiny k příslušnému výcvikáři a začali s výcvikem.
V prvé řadě pamatujte hlavně na to, že cvičíte psí miminko a tudíž po něm nemůžete chtít žádné zázraky.

Nejdůležitějších je několik věcí: Vezměte si s sebou nějaký pamlsek, kterým pejska budete motivovat a zároveň odměňovat. Musí to však být něco, co štěně rychle a snadno sežere. Nejčastěji se používají piškoty, které se nalámou na menší kousky. Nebo, pokud je Váš mazlíček raději na slané, rozkrájejte si na malé kousíčky salám, vuřt nebo maso.

Štěňátko si rádo hraje, takže vezměte s sebou nějakou jeho oblíbenou hračku, kterou mu dáte za odměnu a pohrajete si s ním. Pejsci mají rádi hlavně to, co píská.

Pejska MUSÍTE dostatečně chválit! Za každý dobře splněný povel ho řádně vychvalte, poplácejte,… zkrátka musí vědět, že povel splnil správně a že i Vy z toho máte radost. Naopak, pokud pejsek udělá něco špatně, naznačte mu, že tudy cesta nevede, stačí říci důrazně fuj, nebo psa upravit podle potřeby, v žádném případě psa nebijte! Mnohdy má mnohem větší efekt intonace hlasu. To, jak povel psovi sdělíte, jakým tónem, jakým hlasem a v jaké hlasitosti, je velmi důležité, protože pes hlasový projev svého pána vnímá velmi citlivě.

Pokud toto všechno splníte, výcvik začíná…

Výcviková doba a výcvik

Výcvikové neděle pro veřejnost. V tuto dobu (od 9 hodin v rámci dopoledního cvičení) má možnost kdokoliv přijít se svým psem k nám na cvičiště a pod vedením některého ze zkušenějších členů klubu si vyzkoušet, jaké to je cvičit psa.

Jednotlivé výcvikové lekce vedou ke složení zkoušky ZZO a zkoušky BH. Zkouška BH je zkouškou, která „otvírá dveře“ pro vstup do kynologických akcí a soutěží podle mezinárodních zkušebních standar
dů.  Mezinárodní komise FCI  plánuje zakotvit tuto zkoušku jako povinnou od roku 2011-2012 pro každého psa, který se účastní jakékoliv kynologické akce podle zkušebního řádu, který je zapsán v FCI.

Výcvik pro členy ZKO. Vždy v neděli od 9.h ( pod vedením instruktorů probíhá nácvik stop, poslušností a obran podle potřeb a přání členů, časové rozvržení výcviku se řeší operativně ). Stávající členi mohou samozřejmě na cvičišti trénovat své psy podle vlastních časových možností.

Poplatky

O členských poplatcích na následující rok rozhoduje členská schůze – vždy v listopadu. Poplatky v roce 2010-2011:

Vstupní poplatek nového člena:
dospělý – 1.150 Kč
student, dítě – 900 Kč

Poplatek stávajícího člena:

dospělý – 500 Kč
student, dítě – 250 Kč

Poplatek za výcvik v rámci

"Výcvikové neděle pro veřejnost":

Osoba – 50 Kč

Složení výboru

Předseda – Ing. Lea Šveráková
Pokladník – Milada Koblencová
Člen výboru (revize) – Eva Mrázová
Člen výboru (výcvik)
Ing. Kristýna Falková
Člen výboru – Ing. Jaroslava Švecová

Historie a současnost klubu

Začátky kynologického klubu v Prachaticích sahají do 60. let 20. století. U zrodu kynologického klubu v Prachaticích stál pan Hrstka, pan Novák a pan Slepička. Dlouhá léta pak pan Hrstka vykonával i funkci předsedy klubu. Náš klub se celé roky prezentoval mimo jiné podzimním závodem: „O pohár VŘSR“. Tento závod však v průběhu 80.let zanikl.

Naše první cvičiště se nacházelo na Šibeničním vrchu, pak u Hůlů rybníka. S přeměnou tohoto pozemku na dopravní hřiště jsme se přesunuli na okraj města za podnik ZVVZ. Zde jsme společným úsilím vybudovali funkční, nijak velký, ale postačující cvičiště. Na tomto cvičišti jsme cvičili své psy přes 25 let. Členové klubu „jezdili“ i vysoké soutěže, účastnili se několikrát republikového mistrovství mládeže a dospělých.
S pádem socializmu v Čechách činnost v klubu na počátku 90.let
téměř zanikla. Postupně jsme přišli o pozemek cvičiště, když byl vrácen v restituci původnímu majiteli. Z místa, kde jsme léta cvičili své psy, se stala opravna aut, bazar a příjezdová cesta.
Pár věrných pejskařů se pak několik let stejně v neděli ráno v 9.h scházelo na pastvinách pod lesem. Klub svým způsobem fungoval, ale nepořádaly se žádné závody ani zkoušky. V 80. a 90.letech minulého století se několikrát změnilo obsazení výboru i funkce předsedy.
V roce 1997 začíná naše tzv. „kasárenská éra“. Díky prachatickým radním dostáváme možnost cvičit v prostorách bývalých kasáren a dokonce získáváme malou klubovnu. Mezi nás začali přicházet další zájemci o členství. Opět pořádáme zkoušky, různé akce a 4.1.1998 první klubový Sranda závod.
Bohužel prostor kasáren nám nebyl souzen na dlouho. Na jaře 1999 jsme se museli opět stěhovat tentokráte za Prachatice na louku pod vrcholem Libín. Na tomto místě jsme vybudovali funkční, velké a plnohodnotné cvičiště, na kterém jsme doposud
.

Klubový řád

Jsme organizace, ve které ctíme pravidla demokracie. Klubový řád vytvořili členové a o pravidlech vždy jednou za rok na členské schůzi znovu rozhodují, mohou je měnit a upravovat. Všem nám jde především o to, aby klubová činnost sloužila našim potřebám a abychom pravidla dodržovali.


Členové na členské schůzi 7.3. 2010 navrhli a jednomyslně schválili tento klubový řád
:

1. Práva členů

1a) Cvičit své psy a k tomu využívat pozemek, klubovnu a pomůcky, jež jsou majetkem klubu
1b) Zúčastnit se zkoušek, závodů a členských schůzí
1c) Používat odkládací kotce
1d) Obdržet klíč od cvičiště
1e) Podílet se na vedení klubu
1f) Iniciovat konání členské schůze, klubových akcí


2. Povinnosti členů

2a) Dodržovat stanovy ČKS
2b) V určeném termínu (vždy k 30.11. kalendářního roku) zaplatit členské příspěvky, zaplatit neodpracované brigádnické hodiny, zaplatit za neposečení cvičiště
2c) Dodržovat pokyny instruktorů a výboru
2d) Odpracovat ročně určený počet brigádnických hodin
2e) Podle rozpisu posekat trávu na cvičišti (1x, popřípadě 2x za sezónu) a členové, kteří cvičí obrany a revír, musí minimálně 1x za sezonu posekat plochu revíru.
2f) Mít platné očkování psa
2g) Fyzicky zvládnout svého psa tak, aby nenarušil chod výcviku, bezpečnost a zdraví


3. Všeobecné

3a) Za škody způsobené psem odpovídá a škodu hradí psovod
3b) Je zakázáno volné pobíhání psů po cvičišti v době výcviku a uvazování psů uvnitř cvičiště
3c) Zákaz vstupu s nemocným psem
3d) Dodržovat pořádek a čistotu v klubovně, na cvičišti a v okolí

Rozvedení a podrobnosti k jednotlivým bodům klubového řádu

1. Práva členů

1a) Může používat pomůcky k výcviku svého psa na cvičišti ( pomůcky se neodnáší, zůstávají na cvičišti )
1d) Klíč od cvičiště obdrží nový člen, pokud se zúčastní minimálně 10x organizovaného výcviku a zároveň se za něj zaručí některý z již stávajících členů. Klíč si zaplatí, pokud člen ukončí své členství, klíč bez nároku na vrácení peněz vrátí.


2. Povinnosti členů

2b) Stanovená výše členských příspěvků je 1150 Kč jako první příspěvek za dospělého člena, 900Kč jako první příspěvek za studenta nebo dítě. Každý další příspěvek (v následujících letech) činí 500 Kč za dospělého člena, 250 Kč za studenta nebo dítě. Hostující člen platí 250 Kč. Nový člen si vždy zaplatí navíc jednorázový poplatek za průkazku. Za neodpracovanou brigádnickou hodinu zaplatí člen 200 Kč. Za neposečení cvičiště zaplatí člen 500 Kč a za neposečení revíru 2000 Kč - členové opět vycházeli z toho, že sečení cvičiště nikdo za nikoho dobrovolně dělat nebude a pokud se tato práce zadá firmě, není klub schopen ji zaplatit.
2c) Organizovaný výcvik se koná vždy v neděli od 9 hodin. Je zapotřebí docházet včas, nosit si s sebou pomůcky, pamlsky, ... Organizace výcviku je podle domluvy před zahájením. Výcvik jindy než v neděli - podle domluvy členů.
2e) Odpracovat 5 brigádnických hodin za rok (sečení se nezapočítává do brigádnických hodin, dále se nezapočítávají hodiny při organizování zkoušek a závodů). Člen ZKO, který po celý kalendářní rok nevlastní psa, nemusí odpracovat brigádnické hodiny. Člen – dítě nebo student má povinnost odpracovat 5 brigádnických hodin. Taktéž hostující člen má povinnost odpracovat 5 brigádnických hodin.
2f) Členové si udělají vždy před sezónou rozpis na sečení trávy. Tento rozpis je vyvěšen v klubovně a na zasklené nástěnce na cvičišti. Pokud člen nemůže svůj termín dodržet, je povinen si domluvit výměnu termínu sečení s jiným členem. K sečení může použít klubovou sekačku, která je umístěná v klubovně. Sekačku vrací očištěnou a hlásí výboru veškeré závady. Benzín na sečení si člen platí sám.  Za členy - děti- do 18let seče trávu jimi zvolený dospělý (
např. rodič), toto taktéž hlásí některému z členů výboru. Povinnost sečení trávy se vztahuje na každého člena ZKO i na hostujícího, i na člena bez psa.  

2h) Psovod musí zajistit, aby jeho pes nenarušoval výcvik, nenapadal ostatní psy, agresivní pes musí mít náhubek a jejich psovod zabezpečí, aby takový pes nepřišel do kontaktu s ostatními. Pokud to není v silách psovoda, nemůže s takovým psem na cvičiště chodit.

3.Všeobecné

3b) V době výcviku se členové vzájemně neruší a na výcviku jednotlivých disciplín se předem domluví.
3d) Psovod je povinen odklidit po svém psu výkaly a to až za cestu do lesa za cvičištěm. V klubovně dodržuje psovod pořádek, je možné si tam zakoupit občerstvení, ceny je každý povinen si zapsat do přiloženého sešitu nebo zaplatit na místě. Nákup, dovezení, vyúčtování odebraného zboží, ... a pořádek v klubovně má na starosti Bára Šveráková.

Copyright © 2014-2016 ZKO Prachatice
stránky vyrobil - Petr Falek | e-mail - petr.falek@seznam.cz
mobil 02 - 602 148 754 | Skype - falek_petr
Návrat na obsah