Informace - ZKO Prachatice

Základní kynologickou organizaci podporuje město Prachatice.
Přejít na obsah

Informace

Informace
Poslední úprava této stránky : 01.06.2024

Pro začínající s výcvikem

Pokud máte chuť a chcete přijít mezi nás, pak se určitě ptáte na spoustu věcí a určitě
kdy a jak se svým pejskem začít cvičit. Snad Vám na některé otázky odpoví následující odstavce.

Jak se cvičí na cvičáku

Kdy vůbec s výcvikem začít? V tomto případě platí: čím dříve, tím lépe! Když si odvezete svého psího miláčka od chovatele, jsou mu zhruba dva měsíce. Pokud má potřebná očkování, můžete vyrazit na cvičák.
Právě očkovací průkaz je pro Vás určitou vstupenkou k tomu, abyste mohli cvičit a pohybovat se mezi psy.
Je dobré, když si Vaše psí miminko nejprve prostory, kde se cvičí, tedy plac, očuchá. Zajisté Vám to poradí i každý zkušený výcvikář. Proto se s pejskem nejdřív po place projděte a nechte ho, ať všechno prozkoumá. Je také dobré nechat ho očuchat se s ostatními psy, ovšem za předpokladu, že jsou pod dohledem svého páníčka a tudíž Vašemu miláčkovi nic nehrozí, protože ne každý pes se rád kamarádí.
Pokud je váš pejsek na place už trošku zvyklý a má očuchané i psy, kteří budou cvičit s ním, nebrání Vám nic v tom, abyste se zařadili do skupiny k příslušnému výcvikáři a začali s výcvikem.
V prvé řadě pamatujte hlavně na to, že cvičíte psí miminko a tudíž po něm nemůžete chtít žádné zázraky.

Nejdůležitějších je několik věcí: Vezměte si s sebou nějaký pamlsek, kterým pejska budete motivovat a zároveň odměňovat. Musí to však být něco, co štěně rychle a snadno sežere. Nejčastěji se používají piškoty, které se nalámou na menší kousky. Nebo, pokud je Váš mazlíček raději na slané, rozkrájejte si na malé kousíčky salám, vuřt nebo maso.

Štěňátko si rádo hraje, takže vezměte s sebou nějakou jeho oblíbenou hračku, kterou mu dáte za odměnu a pohrajete si s ním. Pejsci mají rádi hlavně to, co píská.

Pejska MUSÍTE dostatečně chválit! Za každý dobře splněný povel ho řádně vychvalte, poplácejte,… zkrátka musí vědět, že povel splnil správně a že i Vy z toho máte radost. Naopak, pokud pejsek udělá něco špatně, naznačte mu, že tudy cesta nevede, stačí říci důrazně fuj, nebo psa upravit podle potřeby, v žádném případě psa nebijte! Mnohdy má mnohem větší efekt intonace hlasu. To, jak povel psovi sdělíte, jakým tónem, jakým hlasem a v jaké hlasitosti, je velmi důležité, protože pes hlasový projev svého pána vnímá velmi citlivě.

Pokud toto všechno splníte, výcvik začíná…

Výcviková doba a výcvik

Výcvikové neděle pro veřejnost. V tuto dobu (od 9 hodin v rámci dopoledního cvičení) má možnost kdokoliv přijít se svým psem k nám na cvičiště a pod vedením některého ze zkušenějších členů klubu si vyzkoušet, jaké to je cvičit psa.

Jednotlivé výcvikové lekce vedou ke složení zkoušky ZZO a zkoušky BH. Zkouška BH je zkouškou, která „otvírá dveře“ pro vstup do kynologických akcí a soutěží podle mezinárodních zkušebních standar
dů.  Mezinárodní komise FCI  plánuje zakotvit tuto zkoušku jako povinnou od roku 2011-2012 pro každého psa, který se účastní jakékoliv kynologické akce podle zkušebního řádu, který je zapsán v FCI.

Výcvik pro členy ZKO. Vždy v neděli od 9.h ( pod vedením instruktorů probíhá nácvik stop, poslušností a obran podle potřeb a přání členů, časové rozvržení výcviku se řeší operativně ). Stávající členi mohou samozřejmě na cvičišti trénovat své psy podle vlastních časových možností.

Poplatky

O členských poplatcích na následující rok rozhoduje členská schůze – vždy v listopadu. Poplatky v tomto roce :

Vstupní poplatek nového člena:
dospělý = 3.000 Kč
student, dítě = 2.850 Kč

Každoroční poplatek stávajícího člena:

dospělý = 500 Kč
student, dítě = 350 Kč

Poplatek za vstup na "cvičák" v rámci

"Výcvikové neděle pro veřejnost":

osoba = 100 Kč

Složení výboru

Předseda – Ing. Lea Šveráková
Pokladník – Milada Koblencová

Revizor Martina Honisová

Člen výboru – Eva Mrázová
Člen výboru
Ing. Kristýna Falková
Člen výboru – Ing. Jaroslava Švecová

Historie a současnost klubu

Začátky kynologického klubu v Prachaticích sahají do 60. let 20. století. U zrodu kynologického klubu v Prachaticích stál pan Hrstka, pan Novák a pan Slepička. Dlouhá léta pak pan Hrstka vykonával i funkci předsedy klubu. Náš klub se celé roky prezentoval mimo jiné podzimním závodem: „O pohár VŘSR“. Tento závod však v průběhu 80.let zanikl.

Naše první cvičiště se nacházelo na Šibeničním vrchu, pak u Hůlů rybníka. S přeměnou tohoto pozemku na dopravní hřiště jsme se přesunuli na okraj města za podnik ZVVZ. Zde jsme společným úsilím vybudovali funkční, nijak velký, ale postačující cvičiště. Na tomto cvičišti jsme cvičili své psy přes 25 let. Členové klubu „jezdili“ i vysoké soutěže, účastnili se několikrát republikového mistrovství mládeže a dospělých.
S pádem socializmu v Čechách činnost v klubu na počátku 90.let
téměř zanikla. Postupně jsme přišli o pozemek cvičiště, když byl vrácen v restituci původnímu majiteli. Z místa, kde jsme léta cvičili své psy, se stala opravna aut, bazar a příjezdová cesta.
Pár věrných pejskařů se pak několik let stejně v neděli ráno v 9.h scházelo na pastvinách pod lesem. Klub svým způsobem fungoval, ale nepořádaly se žádné závody ani zkoušky. V 80. a 90.letech minulého století se několikrát změnilo obsazení výboru i funkce předsedy.
V roce 1997 začíná naše tzv. „kasárenská éra“. Díky prachatickým radním dostáváme možnost cvičit v prostorách bývalých kasáren a dokonce získáváme malou klubovnu. Mezi nás začali přicházet další zájemci o členství. Opět pořádáme zkoušky, různé akce a 4.1.1998 první klubový Sranda závod.
Bohužel prostor kasáren nám nebyl souzen na dlouho. Na jaře 1999 jsme se museli opět stěhovat tentokráte za Prachatice na louku pod vrcholem Libín. Na tomto místě jsme vybudovali funkční, velké a plnohodnotné cvičiště, na kterém jsme doposud
.

Klubový řád

Jsme organizace, ve které ctíme pravidla demokracie. Klubový řád vytvořili a odsouhlasili členové. Na členské schůzi mohou členové navrhovat úpravy, změny a dodatky klubového řádu. Všem členům jde především o to, aby klubová činnost sloužila potřebám členů a aby se pravidla dodržovala.

Členové na členské schůzi 7. 4. 2019 navrhli a jednomyslně schválili tento klubový řád.

1. Práva členů

  

1a) Cvičit své psy a k tomu využívat pozemek cvičiště, klubovnu a  pomůcky, jež jsou majetkem klubu
1b) Zúčastnit se zkoušek, závodů a členských schůzí
1c) Používat po dobu členství odkládací kotce za vratný poplatek 1000 Kč.
1d) Obdržet klíč od cvičiště a klubovny s výcvikovými pomůckami
1e) Podílet se na činnosti klubu


2. Povinnosti členů

2a) Dodržovat stanovy ČKS, řídit se Klubovým řádem ZKO PT a usneseními z členských schůzí
2b) Řádně a včas platit členské příspěvky (nejdéle do konce kalendářního roku)
2c) Spolupodílet se na údržbě cvičiště
2d) Udržovat pořádek a čistotu v prostorách cvičiště a klubovny
2e) Pomůcky, které jsou majetkem klubu, je možné používat pouze v prostorách cvičiště, pouze ve výjimečných případech se souhlasem člena výboru si je může člen půjčit i mimo cvičiště
2f) Mít řádně očkovaného psa
2g) Uhradit škody způsobené psem nebo psovodem
2h) Odpracovat plánované brigády, v případě neúčasti odpracovat přidělenou práci v náhradním termínu
2ch) Dle rozpisu vést nedělní „Cvičení pro veřejnost“, neplatí pro nezletilé a začátečníky

 
3. Všeobecné

3a) Agresivní psi musí mít náhubek
3b) Je zakázáno volné pobíhání psů po cvičišti v době výcviku. Háravým fenám před zkouškami a závody vstup na cvičiště minimálně 48 hodin před konáním akce zakázán
3c) Při výcviku se k psovi chovat ohleduplně, je zakázáno psa přetěžovat, týrat a neúměrně trestat
3d) Zákaz vstupu podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných látek
3e) Členové se k sobě chovají přátelsky, tolerantně, nepomlouvají se, zakládají si na dobrých mezilidských vztazích

3f) Při porušení klubového řádu a neuposlechnutí výzvy člena výboru bude dotyčnému uděleno napomenutí. Pokud bude mít i nadále tento člen problémy s dodržováním klubového řádu (popř. stanov ČKS), bude podmínečně vyloučen.

KONTAKT: Ing. Lea Šveráková, Staré Prachatice 8, 383 01 Prachatice
e-mail: lea.sverakova@seznam.cz
mobil: +420 606 806 504 (volat večer !!!)
Copyright © 2014-2023 ZKO Prachatice
stránky vyrobil - Petr Falek | e-mail: petr.falek@seznam.cz
mobil: +420 602 148 754 | + Viber + WhatsApp
Návrat na obsah